Няма коментари

Точно, бързо и удобно с „Калкулатор за изчисляване на нотариални такси“

В статията „Разходи при покупко-продажба на недвижим имот“ в нашия блог сме се постарали да ви предоставим подробна информация за дължимите разходи при сделка за покупко-продажба на недвижим имот, както и какви биха били разходите, ако се налага да учредявате ипотека при покупка с кредит.

За да бъдем максимално полезни, когато искате да разберете какви са дължимите данъци и такси, създадохме удобен и лесен за работа калкулатор за изчисляване на нотариална такса, местен данък и държавна такса при оформяне на сделки за покупко-продажба и учредяване на законни и договорни ипотеки.

Както знаете, при сключване на сделка за покупко-продажба на недвижим имот се заплащат нотариална такса, местен данък – съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), такса към Агенция по вписванията и банкова комисиона. Размерът им се определя в зависимост от цената, на която се изповядва сделката.
Минималният размер на нотариалната такса при покупко-продажба на недвижим имот е 30,00 лв. Тя се дължи за имоти, чиято данъчна оценка или обявена стойност в нотариалния акт е до 100,00 лв. За това и нашият калкулатор започва да изчислява от тази фиксирана минимална сума плюс дължимата банкова комисиона. Всички сделки на стойност от 101,00 лв. до 500 000,00 лв. се таксуват с фиксирана такса плюс процент от размера на обявената в нотариалния акт сума.

Данъкът при придобиване на имущества по възмезден начин и дарение, по-популярен като местен данък, се определя и заплаща към съответната община по местонахождение на имота и е процент от цената, на която се сключва сделката. За различните общини в България данъкът за придобиване варира. От 1 януари 2020 година местният данък за придобиване на имот в София, Пловдив, Варна и още няколко града в страната е 3 % от цената на обявената в нотариалния акт стойност.

Кой заплаща дължимите данъци и такси – продавачът или купувачът, можете да прочетете в статията „Разходи при покупко-продажба на недвижим имот“ в блога ни, както и да пресметнете точно стойността им с нашия калкулатор за изчисляване на такси и данъци при сделки с недвижими имоти.

You cannot copy content of this page