Няма коментари

Информираният избор

Lawyer

Добрата информираност и предварителната подготовка при сделка с недвижим имот, са от особено значение за успешното ѝ приключване. Всеки, който иска да избегне неприятностите, на които може да се натъкне в процеса на сделката, е добре да се съобразява с писаните и неписани правила и норми. Под неписани правила трябва да се разбират правилата, произтичащи не от нормативната уредба, на която сделката с недвижим имот се опира, а договореностите, които двете страни, участващи в нея – купувач и продавач или наемател и наемодател, са постигнали при преговори помежду си. Често личните договорки, които допълват рамката на законово уредените въпроси, се оказват основополагащи за добрия завършек на една сделка.

Прочети още