Няма коментари

Информираният избор

Lawyer

Добрата информираност и предварителната подготовка при сделка с недвижим имот, са от особено значение за успешното ѝ приключване. Всеки, който иска да избегне неприятностите, на които може да се натъкне в процеса на сделката, е добре да се съобразява с писаните и неписани правила и норми.

Под неписани правила трябва да се разбират правилата, произтичащи не от нормативната уредба, на която сделката с недвижим имот се опира, а договореностите, които двете страни, участващи в нея – купувач и продавач или наемател и наемодател, са постигнали при преговори помежду си. Често личните договорки, които допълват рамката на законово уредените въпроси, се оказват основополагащи за добрия завършек на една сделка.

Ето защо, за да се избегнат грешки с нежелани последствия при сделка с недвижим имот, е препоръчително да се потърси съдействие от компетентен брокер на недвижими имоти, който освен добър съветник, може да бъде и медиатор в преговорите между двете страни.

Именно затова ние от агенция за недвижими имоти Твоят Дом се стремим да създаваме добра среда за успешни сделки с информирани клиенти.

Добрее да се знае

По-долу ви предоставяме възможността да се запознаете с някои често срещани въпроси, определения и казуси, съпътстващи сделката с недвижим имот.

You cannot copy content of this page