Няма коментари

“Инженерингсервиз София” партньор на “Твоят Дом”

От края на месец октомври 2019 година стартира партньорството на Инженерингсервиз София с агенция за недвижими имоти Твоят Дом.

„Инженерингсервиз София” ООД (ИСС) е специализирано дружество за консултантски услуги със значителен опит, натрупан в областта на:

  • Оценки на активи и бизнес оценки
  • Оценки на финансови активи и финансови институции
  • Оценки на търговски предприятия и вземания
  • Оценки на права на интелектуалната и индустриална собственост
  • Оценки за застрахователни цели
  • Концесионни анализи
  • Консултиране в областта на управлението и контрол на капитала – инвестиции, сливания, разделяне и отделяне
  • Инвеститорски контрол

В екипа на ИСС работят, освен сертифицирани по българското законодателство оценители, и сертифицирани оценители от RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors). Дружеството е член на Американската Търговска Камара и Българска Асоциация на Управленските и Консултантски Организации (БАУКО). ИСС има натрупан опит и в разработването на концесионни, финансово-икономически, правни и социални анализи и обосновки към Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката, Министерство на туризма, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

 

You cannot copy content of this page