За нас

Агенция за недвижими имоти Твоят Дом е дружество, работещо в областта на недвижимата собственост. Дружеството предлага на своите клиенти пълния спектър от професионални консултации, правен и маркетингов анализ на търсенето и предлагането при закупуване, продажба, отдаване под наем, наемане, управление на недвижими имоти, осъществяване на устройствени процедури след закупуване на земя, проектиране и експертни оценки.

За периода на своето съществуване Твоят Дом е осъществило редица различни по характер сделки и проекти, свързани с недвижимите имоти, утвърдили го като агенция с безупречна репутация. Екипът от брокери и консултанти е реализирал значителни инвестиционни проекти и сделки за покупко-продажба на жилищни имоти, търговски и административни площи и терени в строителни граници.

Клиенти на Твоят Дом са както множество физически лица, така и големи български и чуждестранни инвеститори и компании.

Екип

Една от най-силните страни на компанията е нейният екип. Той се състои от професионално подготвени и мотивирани брокери и консултанти, които притежават познанията и уменията да постигат резултатите, очаквани от клиента. Те са компетентни и отговорни, измерват постигнатото чрез крайните резултати.

В Твоят Дом работят амбициозни млади хора с опит в сферата на недвижимите имоти. Те притежават необходимата квалификация и професионални качества, за да предложат на клиентите онова, което им е необходимо – от прецизен представителен анализ на пазара на недвижими имоти до посредничество при осъществяване на сделки. Водещ принцип в работата на екипа ни е максимално да защитаваме и гарантираме интересите на нашите клиенти.

Мисия

Нашата цел е да предоставяме на клиентите си експертни консултантски услуги в областта на недвижимата собственост, като налагаме високи стандарти на качествено обслужване и гаранции.

Вярваме, че нашите клиенти са нашият капитал. Затова основен принцип в работата на дружеството е гарантиране и защита на интересите на клиентите.

Членства

Агенция за недвижими имоти Твоят Дом е член на Национално сдружение недвижими имоти (НСНИ), на Европейската асоциация на професионалистите по недвижими имоти (CEPI), на NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS® (NAR), на Международната федерация за недвижими имоти (FIABCI) и пряк член на Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Част от експертния състав на дружеството се състои от сертифицирани международни специалисти по недвижими имоти (CIPS).

Като администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), дружеството е надлежно регистрирано в Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с идентификационен № 0052294.

Агенция за недвижими имоти Твоят Дом е Администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Агенция за недвижими имоти Твоят Дом, работи по изискванията на стандарт БДС EN 15733.

 

 

 

 

 

You cannot copy content of this page