Агенция за недвижими имоти Твоят Дом е дружество, работещо в областта на недвижимата собственост. Дружеството предлага на своите клиенти пълния спектър от професионални консултации, правен и маркетингов анализ на търсенето и предлагането при закупуване, продажба, отдаване под наем, наемане, управление на недвижими имоти, осъществяване на устройствени процедури след закупуване на земя, проектиране и експертни оценки.

За периода на своето съществуване дружеството е осъществило множество различни по характер сделки и проекти, свързани с недвижимите имоти, утвърдили го като дружество с безупречна репутация. Екипът от консултанти е реализирал множество значителни инвестиционни проекти и редица сделки за покупко-продажба на жилищни имоти, търговски и административни площи и терени в строителни граници. Клиенти на Твоят Дом са както големи български и чуждестранни инвеститори и компании, така и множество физически лица.

Екип

Една от най-силните страни на компанията е нейният екип. Той се състои от професионално подготвени и мотивирани брокери и консултанти, които притежават познанията и уменията да постигат резултатите, очаквани от клиента. Те са компетентни и отговорни, измерват постигнатото чрез крайните резултати.

В Твоят Дом работят амбициозни млади хора с опит в сферата на недвижимите имоти. Те притежават необходимата квалификация и професионални качества, за да предложат на клиентите онова, което им е необходимо – от прецизен представителен анализ на пазара на недвижими имоти до посредничество при осъществяване на сделки. Водещ принцип в работата на екипа ни е максимално да защитаваме и гарантираме интересите на нашите клиенти.

Мисия

Нашата цел е да предоставяме на клиентите си експертни консултантски услуги в областта на недвижимата собственост, като налагаме високи стандарти на качествено обслужване и гаранции.

Вярваме, че нашите клиенти са нашият капитал. Затова основен принцип в работата на дружеството е гарантиране и защита на интересите на клиентите.

Членства

Дружеството е сертифициран международен специалист (CIPS), член на NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS® (NAR), на Международната федерация за недвижими имоти (FIABCI), на Централно-Европейската мрежа на асоциациите за недвижими имоти (CEREAN), на Национално сдружение недвижими имоти (НСНИ) и пряк член на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

Агенция за недвижими имоти Твоят Дом, като администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), е надлежно регистрирана в Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с идентификационен № 0052294.

Агенция за недвижими имоти Твоят Дом е Администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Агенция за недвижими имоти Твоят Дом, работи по изискванията на стандарт БДС EN 15733.