Какво означава ГПР

Зад абревиатурата ГПР стои терминът „Годишен процент на разходите“. С него точно се определя процента на разходите върху заем от кредитор. За всеки получател на кредит е важно предварително да е наясно, какво е пълното оскъпяване на задължението му.
Лихвата върху главницата е основната тежест по кредита, но освен нея кредитора начислява и други такси, застраховки и комисионни. В резултат на тези допълнителни такси кредитополучателя заплаща допълнителна сума, освен лихвените натрупвания върху главницата.
Накратко, ГПР отразява процента на всички разходи, които се дължат по един кредит. Годишният процент на разходите е най-точният критерий, по който да могат да се сравняват предложенията на различните банки.

Как се изчислява и какво съдържа ГПР

Изчисляването на ГПР става по единна методология, препоръчана от Европейския съюз приета от 23 български банки. Изчисляването на годишния процент на разходите става, като се сумират всички разходи, съпътстващи обслужването на кредита разделена на месеците от годината. За да са коректни резултатите трябва винаги да се сравняват годишният процент на разходите на кредити с еднакви условия – еднаква сума, срок и валута.

Съпътстващите кредитния договор разходи, са следните:

  • Разходи по изготвяне на договора;
  • Такси;
  • Лихва върху кредита;
  • Застраховки, сключени по време на изготвяне на договора.

В компонентите за изчисление на ГПР не влизат следните разходи:

  • Неустойките в случаите, в които потребителят не изпълнява задълженията си по договора с кредитора;
  • Всички разходи за допълнителни услуги, които потребителите могат да изберат извън договора за кредит за повече удобство, например откриване на банкова сметка, разходи за издаване и поддръжка на кредитна или дебитна карта и т.н.

В ГПР влиза и ГЛП „Годишен лихвен процент“, така че неговият размер е най-адекватният показател, по който може да бъде преценено, колко ще струва заемът.

Какво означава ГЛП

Годишен лихвен процент – това е лихвата, която потребителят плаща за използвания кредит, цената на самият кредит, сметната средно при срок от 12 месеца. Когато се анализира дали един кредит е изгоден или не, често се обръща по-голямо внимание на месечната лихва. В същото време, годишният лихвен процент е доста пренебрегван, което не е правилно. ГЛП оказва основно влияние върху определянето на месечната лихва по задължението.

Въпреки това, най-точният и обективен показател за измерване цената на кредита е Годишният процент на разходите. Банките са длъжни да обявяват в офертите си ГПР, за да не се налага съответните изчисления да бъдат правени от клиентите. Колкото по-близка е стойността на годишният процент на разходите до годишния лихвеният процент, толкова по изгодна е офертата на кредитора.

You cannot copy content of this page