Агенция за недвижими имоти Твоят Дом, предлага пълен набор от услуги и консултации в сферата на недвижимите имоти, както самостоятелно, така и съвместно със своите партньори, а именно:

  • Посредничество при покупко-продажба, наемане и отдаване под наем на недвижими имоти
  • Правно и техническо обслужване на сделки с недвижими имоти
  • Представителство и управление на недвижими имоти
  • Маркетингови проучвания при сделки с недвижими имоти
  • Инвестиционни анализи и пазарни проучвания
  • Устройствени процедури при закупуване на земя

Направления

Брокерите на Твоят Дом са организирани в няколко направления, занимаващи се със специфичните сектори на пазара на недвижими имоти:

  • Покупко–продажба на апартаменти и къщи
  • Покупко–продажба на ново жилищно строителство и бизнес обекти
  • Покупко–продажба на терени
  • Наеми и управление на недвижими имоти